Regie tot het einde

euthanasia_imageOver een half jaar vieren we dat Nederland 70 jaar bevrijd is. Dus de babyboomers raken op leeftijd. De generatie die zich verzette tegen het juk van het gezag, tot ontzetting van hun ouders. Zij zijn de grondleggers van de jeugdcultuur met afwijkende muziek, kleding en haardracht. De generatie die luidruchtig voor zichzelf opkwam en niets als vanzelfsprekend aannam. We kennen de beelden: de Damslapers, de protesten tegen de Vietnamoorlog, Aktie tomaat, de flowerpower-bijeenkomsten, noem maar op. Dit zijn niet de mensen die dociel toestaan dat de arts bepaalt wanneer er sprake is van ‘ondragelijk lijden’. Ze zijn altijd de discussie aangegaan, opgekomen voor zeggenschap en zullen dat zeker aan het eind van hun leven doen.